DUOPROJEKT MED OLA HEDÉN

Sen våren 2018 har vi gjort ett antal konserter, gudstjänster och även körhelger tillsammans utifrån våra egna sånger. Samarbetet inleddes med sången Jag väljer dig. Några månader tidigare hade Ola släppt sin platta Sånger till Gud, en skiva som gick varm i mina lurar. Efter inspelningen av Jag väljer dig kände vi båda att våra sånger på flera sätt går hand i hand. Vårt koncept är att vi spelar och sjunger varandras sånger. Ibland som duo, ibland förstärkt med gitarrist eller ibland tillsammans med en kör. Vår önskan är att få bidra med nya sånger som kan bära, uppmuntra och leda vägen framåt tillsammans med Gud.

BOKA OSS

.Kontakta oss för en konsert, gudstjänst eller samarbete med en lokal kör. Vi bollar gärna idéer för upplägg. Prisförslag finns nedan.

Konsert - 12 000kr.
Medverkan i gudstjänst -7 000 kr.
Körhelg med konsert - 15 000 kr eller uppåt beroende på upplägg.

Du kan läsa mer om Ola Hedén och Liv Produktion här. 

HERRE VÅR HERRE - OLA HEDÉN

JAG VÄLJER DIG - MARTINA MÖLLÅS

ALLTING - OLA HEDÉN