Hösten 2020

Pandemin har försvårat läget för oss frilansare. Jag är dock inte så hårt 
drabbad eftersom jag för tillfället har en 75procentig anställning i 
S:t Johannes församling i Stockholm.

Just nu håller jag på att färdigställa några låtar i studion 
som kommer komma allmänheten till dels i sinom tid. 
HÅLL UTKIK!